teraso.pl

Blog tematyczny o budownictwie, domu, nieruchomościach, ogrodzie.

Nieruchomości

Co to jest CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW?

Najpóźniej do końca czerwca 2022 roku właściciele budynków mają obowiązek zgłoszenia, jakich źródeł ciepła używają do ogrzewania wnętrz. Niedopełnienie tej powinności grozi karą grzywny, sięgającą nawet 5000 złotych. Aby uniknąć finansowych konsekwencji, należy dostarczyć do CEEB stosowną deklarację w wymaganym terminie. Czym jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, w jakim celu powstała oraz jak zgłosić do niej swoje źródło ciepła?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – co to takiego?

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to krajowy system informacji o źródłach ogrzewania obiektów. Baza ta ma na celu łatwiejsze zbieranie danych o źródłach ciepła o mocy do 1MW wykorzystywanych w budynkach. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ruszyła 1 lipca 2021 roku, a termin dostarczenia dokumentu dotyczącego obiektów już istniejących mija 30 czerwca 2022 roku. Deklarację do CEEB muszą złożyć wszyscy właściciele lub zarządcy nieruchomości bądź lokali mieszkalnych, usługowych i publicznych, bez względu na sposób ich ogrzewania.

Złożenie wspomnianego wniosku dotyczy także osób, które niedawno zakupiły projekty domów i zrealizowały je na swojej posesji. Od 1 lipca 2021 roku właściciele nowo powstałych obiektów mieszkalnych, posiadających źródła ciepła do 1 MW, muszą dostarczyć deklarację o sposobie ich ogrzewania. Nie ma tutaj znaczenia fakt, czy w budynku zamontowano piec gazowy lub węglowy, kominek, pompę ciepła czy fotowoltaikę oraz czy są one użytkowane stale, czy też okazjonalnie. Na złożenie dokumentu właściciele nowych obiektów mają jedynie 14 dni.

 

W jakim celu powstała Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to nie tylko spis źródeł ciepła. Obejmuje ona również inne informacje, dotyczące między innymi pomocy publicznej udzielonej na termomodernizację obiektów czy wymianę kotłów. Zgromadzone w niej dane dotyczą zarówno budynków mieszkalnych, jak i publicznych czy lokali usługowych. CEEB ma na celu wspieranie działań rządu oraz organów samorządowych, takich jak realizacja polityki niskoemisyjnej, a w konsekwencji – walka ze smogiem. Dzięki Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, możliwe jest efektywniejsze dostosowanie programów modernizacji, służące poprawie czystości powietrza.

 

Jak zgłosić źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

Istnieją dwa sposoby na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Możemy dostarczyć wypełnioną ankietę do lokalnego urzędu gminy osobiście lub listownie, jak również skorzystać z drogi elektronicznej. Wystarczy wejść na stronę CEEB, uzupełnić wymagane rubryki oraz potwierdzić wysłanie wniosku za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu.

Jakie informacje muszą zostać podane w formularzu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków? Są to m.in. dane właściciela lub zarządcy obiektu wraz z adresem jego zamieszkania bądź siedziby. Należy wpisać także adres nieruchomości, w której użytkowane jest omawiane źródło ciepła oraz podać dane na temat liczby i rodzaju obecnych w budynku urządzeń grzewczych.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to baza danych, której zadaniem jest umożliwienie opracowania optymalnej strategii walki ze smogiem. Dzięki likwidacji głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji wywołujących smog – możliwa będzie poprawa jakości powietrza, tak ważna w obliczu pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji do CEEB może natomiast wiązać się z karą wysokiej grzywny, bezpośrednio utrudniając lokalnym samorządom wdrożenie najlepszej polityki niskoemisyjnej.

Zdjęcie: Projekt domu – C333i Miarodajny – wariant IX z kolekcji Murator, arch. Przemysław Biryło

Artykuł sponsorowany: Projekty domów od MURATORA – https://projekty.muratordom.pl